Kirjaudu sisään

Sanastoa

Alina / Alina-sali: juhlatila Uuden ylioppilastalon 3. kerroksessa, Mannerheimintie 5A
assari: laskuharjoitusten tai jonkin muun pienryhmätilaisuuden pitäjä, yleensä itsekin opiskelija
diffa: kurssi differentiaalilaskenta
diffis I/II: kurssit differentiaaliyhtälöt I ja II
Chemicum: Kemian laitoksen rakennus Kumpulassa
Dynamicum: Ilmatieteen laitoksen rakennus Kumpulassa
epsilon: jokaisen matemaatikon ystävä, usein hyvin pieni
excu: ekskursio, retki johonkin mielenkiintoiseen paikkaan kuten yritykseen tai vaikka teatteriin
Exactum: Matematiikan ja tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteen osastot majoittava rakennus Kumpulassa
fuksi: ensimmäisen vuoden opiskelija
Gurula: käpistelijöiden opiskelijahuone, Exactum DK115
huutis: huutopussi
halko: ainejärjestön tai muun yhdistyksen hallituksen kokous
HOPS: henkilökohtainen opintosuunnitelma
HY: Helsingin yliopisto
HYK: Helsingin yliopiston kemistit, kemistien ainejärjestö
HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
kandi: kandidaatin tutkinto, 180 opintopistettä, ennen maisterin tutkintoa, myös kyseisen tutkinnon suorittanut henkilö
klusteri / klusse / klurre: Matrixin 13 muun järjestön kanssa jakama tila kolmannella ylioppilastalolla osoitteessa Leppäsuonkatu 11
Komero: matematiikan opiskelijoiden opiskelijahuone, Exactum C338
kyykkä: akateemisista urheilulajeista hienoin ja kaunein, heitellään pieniä kyykkiä isommalla kartulla
käpistelijä: tietojenkäsittelytieteen opiskelija
käpistely: tietojenkäsittelytiede
laskarit: laskuharjoitusryhmä, ryhmässä käydään yhdessä läpi tehdyt laskuharjoitukset
Limes: mafyke-opeopiskelijoiden, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, fysiikan, kemian, geologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö
limetti: yleensä Limes-aktiivi, voi viitata muutenkin vain limesläiseen
linis I/II: kurssit lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II
lipasto: yliopisto
Matlu: Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry
mitta: kurssi Mitta ja integraali
Moodi: tilastotieteilijöiden ainejärjestö
Navetta: Gurulan vieressä sijaitseva tietokoneluokka, Exactum DK110
noppa: opintopiste, op
n-vuoden opiskelija: ännännen vuoden opiskelija, opiskellut yli neljä vuotta
paja: joillakin kursseilla käytettävä opiskelumuoto, jossa tehdään yhdessä tehtäviä assarien avustuksella
palloukot: isot kiviset miehet pallot sylissään rautatieaseman sisäänkäynnillä, yleinen paikka yhteislähdöille
Physicum: fysiikan laitoksen rakennus Kumpulassa
pruju: luentomoniste, tulostetaan yleensä itse netistä, joskus nähty myytävänäkin
Resonanssi: fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö
sitsit: akateemiset pöytäjuhlat, joihin pukeudutaan hienosti ja lauletaan, juodaan ja ehkä syödäänkin
TKO-äly / Tekis: käpistelijöiden ainejärjestö
todari: todennäköisyyslaskenta, viittaa yleensä joko kurssiin todennäköisyyslakenta I (ent. johdatus todennäköisyyslasketaan) tai todennäköisyysteoria
topo I/II: kurssit topologia I ja II
tuutori: fuksien auttamiseen koulutettu vanhempi opiskelija
UniCafe: opiskelijaruokala, joita sijaitsee joka kampuksella (Kumpulassa Exactumissa, Physicumissa ja Chemicumissa)
Uusi: Uusi ylioppilastalo, Mannerhiemintie 5
Vanha: Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3
vekkuli: kurssi vektorianalyysi
vujut: vuosijuhlat